English version
X. FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁSOK KONFERENCIA - 2015. JÚNIUS 17-19. DUNAÚJVÁROS

Összefoglaló a konferenciáról

10. alkalommal rendeztük mag a Földtani Veszélyforrás Konferenciát. A konferencia sorozat egyik jellegzetessége, hogy nincs állandó helyszín, megpróbálunk sodródni az eseményekkel és olyan helyszínt találni, ahol éppen történik valami, vagy valami egyedi érdekesség látható a közelben.

1964-ben Dunaújvárosban, nem kevés előzménnyel, egy másfél millió köbméter térfogatú földcsuszamlás következett be. Az azt követő táj rehabilitáció és komplex védelmi beavatkozás Európában egyedülálló. A földcsuszamlás követő évtizedben megvalósított beruházás karbantartását mai napig egy önálló gazdálkodó szervezet a Partvédelmi Vállalat tartja karban. Ez a helyszín volt az első napi terepbejárásunk programjában. Vezetőnk Szél Tamás (Metaduó Kft.), Tóth Ferenc igazgató úr és Labos Pál (Partvédelmi Vállalat)voltak, akik bemutattak nekünk az átlagosan 60 m mély víztelenítő aknák közül két különböző kiépítési típust. Lent a partfal lábánál megnéztük a szárító funkcióval épített horhosokat s a víztelenítő tárót. Műszaki kuriózum a földcsuszamlás során 34 métert elcsúszott és 12° elfordult szivattyúház épülete, mely az említett mozgást egyéb sérülés nélkül úszott meg, és a szükséges felújítások után üzemel ma is.

Konferenciánk is a XXI. századba lépett és kiemelt szakmai támogatónk az European Federation of Geologists elnöke Vitor Correia az internet keresztül nyitotta meg a konferenciát. A védnökséget 8. alkalommal ellátó a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató képviseletében Dr Tóth Ferenc tü. dandártábornok, polgári védelmi főfelügyelő köszöntötte a résztvevőket és látta el az első szekció levezető elnöki tisztét. Bevezetőjében és az előadásokhoz fűzött kommentjeiben határozottan kiállt a veszélyhelyzetek megelőzésének fontossága mellett. Kérte és felhívta a figyelmét a földtan tudományát képviselőknek, hogy sokkal aktívabban vegyenek részt a prevencióban, sokkal intenzívebben képviseljék a földtan fontosságát a társadalom előtt ebben a kérdésben is.

Vitor Correia előadásban más fontos elemek mellett, szinte reflektált a fenti felhívásra és a geológia, a geológusok kiemelt szerepét taglalta a hétköznapi élet triviális megjelenéseitől, a nyersanyagok kutatásától az elvontabb alapkutatások fontosságáig. Beszélt a geológusok szerepéről az Európai Union belül a katasztrófa helyzetek megelőzésében, illetve megerősítette azt a véleményt, jobban részt kell vennie a geológusoknak a társadalom megfelelő tájékoztatásában a környezetünk folytonos változásról.

A bejelentett 22 előadás lefedte a Magyarországon földtani környezetben előforduló káresemények szinte teljes skáláját. Természetesen több előadás foglalkozott a Dunai magaspartok stabilitás vesztésével, a kárelhárítással, kárfelszámolással, illetve a levonuló árvizek kártételével és lehetséges elkerülésükkel. Ehhez a témakörhöz kapcsolódott az Ajka-Kolontári térség vízrendezésével foglalkozó előadás is. Bemutatásra került a fonyódi magaspart akut problémájának lehetséges megoldását célzó kutatás és tervezés eredménye. A vis maior támogatási rendszer, illetve ezek települési szintű kezelése is szerepelt két-két előadásban. A Budapesti agglomeráció település geológiai kutatási eredményének bemutatása válasz is lehet Tábornok úr felvetésére, aki a földtan jelentősebb szerepét kérte számon a földtani veszélyforrások felmérésében, megelőzésében. Valóban szükség van az ilyen jellegű térképezés végrehajtására a közel 1000 földtani veszélyforrással érintett települési körben.

Péntek délután is igazán kitartó érdeklődőket vezethettem a kulcsi földcsuszamlások helyszíneire. Sajnos Polgármester úr egy váratlan esemény miatt nem tudott részt venni a konferencián, így a település bemutatása kicsit hézagos maradt, de a földcsuszamlások, a mentesítési munkák bemutatása talán kárpótolta a résztvevőket.

Köszönettel tartozunk a szakmai támogató szervezeteknek, a szponzorainknak, akik erkölcsi és anyagi tőkét adtak a konferencia sikeres megrendezéséhez. Ki szeretném emelni a filtrexx® és a Maccaferri cégeket, illetve képviselőiket, akik inkább magas szintű szakmai előadást tartottak a termékeikről, mint promóciót.

Nagyon hiányoztak a konferenciáról a Kormányhivatalba tagozott geológus és főépítész kollégák, akik napi szinten kell hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, illetve többen a szakmai támogatók képviseletében. Remélem, hogy a XI. Földtani Veszélyforrás Konferencián már őket is üdvözölhetjük a résztvevők között!

Tovább a képgalériára »


A konferencia sorozat eredeti céljaként az 1001/1997 (01.15) Korm. határozattal életre hívott Partfal veszély-elhárítási kormányprogram tudományos hátterének biztosítását jelöltem meg. Feladata a pályázó települések és a tárgyban dolgozó tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, földtani, mérnökgeológiai, földrajztudományi, településfejlesztési stb szakemberek egy asztal mellé ültetése, együtt gondolkodása a problémák hatékony megoldása érdekében.

Az eltelt 17 évben a társadalmi és természeti folyamataiban bekövetkezett változások ebben a körben is folyamatosan igényelték az alkalmazkodást az aktuális problémákhoz. Szükség van az alkalmazkodásra, a szemléletváltásra, a nemzetközi nyitottságra, hiszen a földtani környezetben bekövetkező, a területhasználatot korlátozó események, katasztrófák elhárításában, megelőzésében az Európai Uniós forrásoknak jelentős szerepe van. Ezért már az idei, de főleg a későbbi Földtani Veszélyforrás Konferenciák nemzetközileg meghirdetett, földtani központú, de interdiszplicináris konferencia lenne.

A földtani veszélyforrások által okozott társadalmi-gazdasági problémák nem csak a hagyományos természeti folyamatok révén okoznak gondot számunkra, hanem a környezet drasztikus átalakítása, az ipari szennyezés, a természeti adottságok figyelmen kívül hagyó területhasználat és igen, a globális éghajlatváltozás okozta hatások is. Ezekre a hatásokra, és a megoldásokra kíván reagálni a konferencia az alábbi hívó szavakkal:

Várunk előadókat, akiknek a fenti témakörökben mondanivalójuk van és várunk résztvevőket, akiket ezek a témák érdekelnek, mert akarják és tudják használni ezt a tudást.Üdvözlettel:

Oszvald Tamás
Geológus

Előadás összefoglalók
ISBN 978-963-12-4494-6


Arany fokozatú támogatók

Talajtechnika Kft - filtrexx®
GeoTeszt Kft - Budapest

Ezüst fokozatú támogatók

AliscaBau Zrt -Szekszárd Dotax Bt. - Budapest GEOteam Kft. - Eger MACCAFERRI MAGYARORSZÁG Kft. NK Építő Kft. - Pécs

Bronz fokozatú támogatók

BOCK Pince Villány Három Kör Delta Kft Tokaj Classic Kft.

Partnerek

Partvédelmi Vállalat Dunaújváros Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
©2015 geohazardsconference.com
^ Fel